O nas

Historia

MuIticer  Sp. z o.o  jest kontynuacją naszej ponad 12-letniej działalności jako Multicert s.c. . W tym czasie udało nam się zdobyć  ponad 400 klientów i wykonywać audyty na tak wymagających rynkach jak USA, Kanada, Szwajcaria, Francja, Szwecja. 

Zajmujemy się przede wszystkim oceną zgodności wyrobów budowlanych i kluczowymi aspektami związanymi z ich produkcją. W ramach naszych działań i przy współpracy z partnerami przeprowadzamy. 

 • Inspekcje zakładowej kontroli produkcji ZKP
 • audyty jakościowe ISO 9001
 • oceny poziomu bezpieczeństwa pracy ISO 45001
 • analizy wpływu produkcji na ochronę środowiska ISO 14001

 Gwarantujemy współpracę opartą na rzetelności, bezstronności i zaufaniu.  Zapraszamy do współpracy

Polityka jakości i bezstronność

Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Marketingu
Grzegorz Suwara 

Vice Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Certyfikacji
Tomasz Barto

Wyniki w liczbach

Lat doświadczenia
1
Klientów
1
Audytów i inspekcji
1

Misja i wartości

Nasza misja pokrywa się z wartościami, jakie wyznajemy, a są nimi. 

 • uczciwość, bezstronność 
 • szukanie rozwiązań, a nie problemów 
 • zrozumienie dla drugiej strony 
 • bliskość i dostępność 
 • dbałość o środowisko i odpowiedzialność społeczna

Powyższe wartość przenosimy na grunt świadczonych przez nas usług, zachowując uczciwość i bezstronność w trakcie wykonywania  audytów. 

Wizja

Naszą wizją  jest bycie jednostką, której działalność przekłada się na długookresowych sukces klientów. Realizacji  tej misji mają służyć specjalistyczne  audyty i inspekcje w obszarach.

 • organizacji pracy i efektywności wykorzystanie zasobów  
 • sposobu  doskonalenia i kontroli jakości 
 • dbałości i środowisko i bezpieczeństwo pracy 
 • skuteczności działań marketingowych   

 Naszym nadrzędnym celem jest budowa  świadomości marki Multicert, jako jednostki budzącej zaufanie wśród  klientów  i dającą  im przewagę  konkurencyjną  w zakresie posiadanego certyfikatu.