CertyfikaT ZKP
w 4 prostych krokach

5/5
Beton Towarowy
zgodnie PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-B 06265:2018-10/Ap1:2019-05
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-2:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10
Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno
Aprobaty techniczne, Krajowe oceny techniczne
Poprzedni
Następny

Potrzebujesz certyfikatu ?

Zadzwoń lub pozostaw dane kontaktowe 

Odpowiadamy w ciągu 15 minut

4 Kroki Do Certyfikacji

3 Zaczekaj na weryfikajcę wniosku i decyzję  max 48 godzin 

4 Podpisz ofertę i warunki handlowe, aby umówić się na inspekcję. 

Dołącz do najlepszych !

 1. Wydaliśmy już ponad 100 certyfikatów dla największych producentów betonu w Polsce
 2. Gwarantujemy rzetelność potwierdzoną akredytacją PCA ( Polskie Centrum Akredytacji). Kliknij Zakres akredytacji 
 3. Bezpłatnie  ocenimy twoją gotowość do certyfikacji 
 4. Bez opłat i zobowiązań możesz zrezygnować z naszych usług
 5. Komunikacja bez barier. Wystarczy wybrać numer telefonu lub napisać

Klienci o certyfikacji

Certyfikuj swój wyrób bez ryzyka

Bezpłatny przegląd dokumentacji. Bez obowiązku certyfikacji 

Najczęściej zadawane pytania

Certyfikat ZKP na beton i mieszanki związane hydraulicznie jest obligatoryjny od 30 grudnia 2020, ale już teraz wielu inwestorów wymaga jego posiadania.

Wdrożyć zakładową kontrolę produkcji i wykonać badania typu

Nie musi, może zlecać badania zewnętrznemu laboratorium.

 1. Wypełnienie formularza
 2. Podpisanie oferty wraz z warunkami handlowymi
 3. Przesłanie dokumentacji ZKP do JC w  celu zapoznania się z nią przez inspektora
 4. Ustalenie terminu inspekcji
 5. Przeprowadzenie inspekcji
 6. Rekomendacja inspektora o udzieleniu certyfikatu lub też nie udzieleniu
 7. Podjęcie ostatecznej decyzji przez JC

TAK , Multicert sp z o.o. posiada akredytacje o numerze AC210 wydaną przez PCA.

Koszt certyfikacji wyliczany jest indywidualnie  w zależności od ilości osób biorących udział w procesie produkcji betonu. Jeżeli klient ma więcej niż jeden węzeł, to brana jest pod uwagę również odległości pomiędzy poszczególnymi wytwórniami.

Zależy czy produkcja odbywa się na podstawie recepty, czy projektu. Wyrób wykonywany na miejscu budowy pod konkretną receptę ma zastosowanie jednostkowe, więc podlegać certyfikacji nie powinien.. 

Dane firmy i miejsce wytwarzania mieszanki betonowej.
Zmiana lokalizacji powoduje unieważnienie certyfikatu.

Można bez ograniczeń, lecz nie można nim się wówczas posługiwać.

Bezterminowo jeżeli co roku odbywa się inspekcja nadzorująca. Jeśli 12 miesięcy po inspekcji nie nastąpi kolejna inspekcja, to certyfikat jest zawieszany na 3 miesiące, a następnie jeśli nie nastąpi inspekcja nadzorująca, to certyfikat jest unieważniany. Można go odnowić w cenie inspekcji nadzoru.
Minimum co 12 miesięcy, maksimum co 15 miesięcy.

Tak, zgodnie z rozporządzeniem  brak certyfikatu powoduje zakaz wprowadzania betonu towarowego  na rynek. 

Nie. Certyfikat ZKP ze znakiem B obowiązuje tylko w Polsce. 

Czekamy na twój telefon ?

Napisz lub zadzwoń

Agnieszka Kowalczyk

Doradca Klienta

Kontakt

Kom : (+ 48) 508 354 544

Email : agnieszka.kowalczyk@multicert.pl

REGIONY :  Dolnośląskie , Opolskie, Lubuskie, Wielkopolskie , Zachodniopomorskie, Kujawsko- pomorskie, Pomorskie

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kontakt

Kom : (+ 48) 730 668 341

Email : renata.wojnowska@multicert.pl

REGIONY : Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie , Mazowieckie, Łódzkie
Lubelskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie

Informacja o certyfikatach

W celu ochrony poufnych danych klientów informacja o wydanych certyfikatach jest dostępna na życzenie zainteresowanych stron po uprzednim przesłaniu zapytania w formie pisemnej (mailem lub listownie). Zapytanie  powinno zawierać nazwę dostawcy lub NIP oraz numer normy przedmiotowej.

Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania.