Uzyskaj certyfikat zkp

Oznacz Swój wyrób znakiem budowlanym

Proces certyfikacji

3 Zaczekaj na weryfikajcę wniosku i decyzję  max 48 godzin 

4 Podpisz ofertę i warunki handlowe, aby umówić się na inspekcję. 

Certyfikuj swój wyrób już dziś !

Bezpłatny przegląd dokumentacji. Bez obowiązku certyfikacji 

Dlaczego warto

 1. Doświadczenie-Wydaliśmy  ponad 100 certyfikatów dla największych producentów betonu w Polsce
 2. Gwarancja rzetelności-akredytacja PCA ( Polskie Centrum Akredytacji), szczegóły… 
 3. Gwarancja certyfikacji- po wcześniejszej ocenie dokumentacji ZKP w ramach procesu certyfikacji, szczegóły… 
 4. Elastyczne warunki współpracy- w każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z naszych usług bez żadnych opłat i zobowiązań

Najczęściej zadawane pytania

Certyfikat ZKP na beton i mieszanki związane hydraulicznie jest obligatoryjny od 30 grudnia 2020, ale już teraz wielu inwestorów wymaga jego posiadania.

Wdrożyć zakładową kontrolę produkcji i wykonać badania typu

Nie musi, może zlecać badania zewnętrznemu laboratorium.

 1. Wypełnienie formularza
 2. Podpisanie oferty wraz z warunkami handlowymi
 3. Przesłanie dokumentacji ZKP do JC w  celu zapoznania się z nią przez inspektora
 4. Ustalenie terminu inspekcji
 5. Przeprowadzenie inspekcji
 6. Rekomendacja inspektora o udzieleniu certyfikatu lub też nie udzieleniu
 7. Podjęcie ostatecznej decyzji przez JC

TAK , Multicert sp z o.o. posiada akredytacje o numerze AC210 wydaną przez PCA.

Koszt certyfikacji wyliczany jest indywidualnie  w zależności od ilości osób biorących udział w procesie produkcji betonu. Jeżeli klient ma więcej niż jeden węzeł, to brana jest pod uwagę również odległości pomiędzy poszczególnymi wytwórniami.

Zależy czy produkcja odbywa się na podstawie recepty, czy projektu. Wyrób wykonywany na miejscu budowy pod konkretną receptę ma zastosowanie jednostkowe, więc podlegać certyfikacji nie powinien.. 

Dane firmy i miejsce wytwarzania mieszanki betonowej.
Zmiana lokalizacji powoduje unieważnienie certyfikatu.

Można bez ograniczeń, lecz nie można nim się wówczas posługiwać.

Bezterminowo jeżeli co roku odbywa się inspekcja nadzorująca. Jeśli 12 miesięcy po inspekcji nie nastąpi kolejna inspekcja, to certyfikat jest zawieszany na 3 miesiące, a następnie jeśli nie nastąpi inspekcja nadzorująca, to certyfikat jest unieważniany. Można go odnowić w cenie inspekcji nadzoru.
Minimum co 12 miesięcy, maksimum co 15 miesięcy.

Tak, zgodnie z rozporządzeniem  brak certyfikatu powoduje zakaz wprowadzania betonu towarowego  na rynek. 

Nie. Certyfikat ZKP ze znakiem B obowiązuje tylko w Polsce. 

Informacja o certyfikatach

W celu ochrony poufnych danych klientów informacja o wydanych certyfikatach jest dostępna na życzenie zainteresowanych stron po uprzednim przesłaniu zapytania w formie pisemnej (mailem lub listownie). Zapytanie  powinno zawierać nazwę dostawcy lub NIP oraz numer normy przedmiotowej.

Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania. 

Kontakt

Renata Wojnowska

Kom : (+ 48) 730 668 341

Email : renata.wojnowska@multicert.pl