Certyfikacja asfaltu na zimno

Mieszanka mineralno asfaltowa na zimo

Mieszanka mineralno asfaltowa na zimno  przeznaczona jest w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego, tj. do wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg i chodników, wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń (np. studzienki ściekowe, przejazdy kolejowe, torowiska tramwajowe), konstrukcji znajdujących się w nawierzchni.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno  ma zastosowanie pod kątem całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni drogowych miejskich i zamiejskich bitumicznych. Mieszanka
mineralno-asfaltowa na zimno  powinna zapewnić szybkie i trwałe naprawy nawierzchni
bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania) oraz doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków. Nie powinna wymagać stosowania przy remoncie nawierzchni , ciężkiego sprzętu drogowego. Ma być odporna na deformacje i wykruszenia. 

Zastosowanie tych mieszanek na zimno jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno- bitumicznych „na gorąco”. Produkowana mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno musi posiadać Aprobatę Techniczną i certyfikat ZKP.

 

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno  odbywa się identycznie jak w przypadku innych wyrobów budowlanych  (patrz proces certyfikacji). Zakres objęty certyfikacją ZKP znajduje się w odpowiednim rozdziale aprobaty technicznej lub krajowej ocenie technicznej. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami.  

Najlepszy czas na certyfikację

Gdy rozpoczynamy produkcję lub sprzedaż. Jesteś zainteresowany certyfikacją asfaltu na zimno ? Napisz lub zadzwoń. Czekamy na twój kontakt. 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341

Email : renata.wojnowska@multicert.pl

WięCej

Dodatkowa Certyfikacja Wyroby podobne

Podziel się z innymi