Polityka prywatności

 

 

Definicje

  1. DANE OSOBOWE: wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej poprzez jeden lub kilka, w szczególności, adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.
  2. POLITYKA: niniejsza “Polityka prywatności”.
  3. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. STRONA: strona internetowa www.certyfikacjaetonu.pl
  5. UŻYTKOWNIK: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.
  6. PROFILOWANIE: dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych wykorzystująca dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności, do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej Strony zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej znajdują się szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ? Jak się z nim skontaktować.

Administratorem danych osobowych jest: 
Multicert Sp z o.o., ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa, NIP 9522163792,REGON67470425.
Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu +48 502 162450 , a także pod adresem e-mail: biuro@multicert.com.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem tego formularza. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. udzielona przez Państwa zgoda przy wysyłaniu zapytania za pomocą formularza.

Przetwarzam Państwa dane osobowe również celem prowadzenia analiz i statystyk. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przeze mnie działań celem usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych przeze mnie usług.

Zawierając umowę o obsługę prawną, Państwa dane osobowe przetwarzamy celem wykonania ww. umowy oraz celem świadczenia pomocy prawnej na Państwa rzecz. Podstawą prawną działania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO stanowiący o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania ww. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO stanowiący o tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako na podmiocie świadczącym profesjonalną pomoc prawną.

Pliki cookies

Plik cookies to mały plik z danymi osobowymi, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym, np. komputerze, laptopie, smartfonie, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zawierają, w szczególności, nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.

Pliki cookies są wykorzystywane przede wszystkim celem wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług.

Możecie Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w pewnej części.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej Polityce. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki Państwa zgoda nie zostanie wycofana. W przypadku wycofania zgody, dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – później, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy o obsługę prawną, część danych osobowych może nie zostać usunięta pomimo wykonania usługi lub zgłoszenia żądania usunięcia, a to ze względu na konieczność zbadania w przyszłości potencjalnego konfliktu interesów – podstawa prawna § 46 Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu (uchwała nr 2/XVIII/98 NRA z dn. 10.10.1998 r. z późn. zm.) w zw. z art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze z dn. 16.05.1982 r. (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 z późn. zm.).

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania poprawienia danych osobowych – w przypadku braku poprawności lub niekompletności;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa

Wycofanie zgody

W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, możecie Państwo wycofać swoją zgodę.

Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail: biuro@multicert.com.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto prosimy pamiętać, że zawsze możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator danych zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności czy podmioty świadczące usługi księgowe, a także podmioty, z którymi współpracuję w zakresie świadczonej pomocy prawnej, jedynie w zakresie świadczonej pomocy prawnej.

Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy ze mną, a także jedynie zgodnie z moimi poleceniami.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, o ile istnieje przepis prawa nakazujący udostępnienie takich danych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładam wszelkich starań celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Dbam o to, by dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

Podejmuję wszelkie niezbędne działania, by także moi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na moje zlecenie.

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 listopad 2018 r.