Certyfikacja betonu towarowego

Beton towarowy do celów konstrukcyjnych

Norma  PN-EN 206+A2:2021-08 dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, do elementów prefabrykowanych  konstrukcji i budynków oraz innych konstrukcji inżynierskich; betonu wytwarzanego na placu budowy i w wytwórniach betonów oraz prefabrykatów; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego. Norma obejmuje beton: zwykły, ciężki i lekki. Norma nie dotyczy betonów: komórkowego, spienionego, o otwartej strukturze (beton jamisty), o gęstości mniejszej od 800 kg/moraz żaroodpornego.

W normie PN-EN 206-A2:2021-08 podano wymagania dotyczące:

  • składników betonu,
  • właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji,
  • ograniczeń dotyczących składu betonu,
  • specyfikacji betonu,
  • dostawy mieszani betonowej,
  • procedur kontroli produkcji,
  • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

Stosowanie innych norm europejskich, dotyczących np. elementów prefabrykowanych, może wymagać odstępstw od tej normy.

Beton towarowy należy do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966). 
Według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966)

Oferujemy usługę certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu objętego zakresem normy i według jej wymagań: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
Powyższy proces jest objęty zakresem akredytacji numer akredytacji AC 210 Szczegółowe informacje związane z realizacją tego procesu znajdziecie Państwo na stronie głównej.

Certyfikacja betonu

Oferujemy usługę certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu objętego zakresem normy i według jej wymagań: PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”,
Powyższy proces jest objęty zakresem akredytacji numer akredytacji AC 210 Szczegółowe informacje związane z realizacją tego procesu znajdziecie Państwo na stronie głównej.

Najlepszy czas na certyfikację

W związku z obowiązującym rozporządzeniem ( Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) certyfikacja betonu towarowego na zgodność z normą PN-EN 206 powinna nastąpić przed 31.12.2020. Po tym okresie w celu oznaczenia mieszanki znakiem B trzeba będzie posiadać certyfikat ZKP wydany przez podmiot akredytowany przez PCA ( Polskie Centrum Akredytacji) 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341

WięCej

Dodatkowa Certyfikacja Wyroby podobne

Podziel się z innymi