Nowa norma PN-B-06265:2022-08 na beton towarowy

Krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A2:2021-08

9 sierpnia, 2022

Wymieniona norma PN-B-06265:2022-08 została opracowana przez PKN/KT nr 274 ds. Betonu i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zasadnicze różnice między niniejszą normą a normą nowelizowaną polegają na:

  • zaktualizowaniu Rozdziału 2 Powołania normatywne,
  • uwzględnieniu dodatkowych rodzajów cementów zgodnych z PN-EN 197-5,
  • podaniu zalecanych obszarów zastosowań cementów występujących w normach PN-EN 197-1,PN-EN 197-5, PN-EN 14216 i PN-B-19707 dla poszczególnych klas ekspozycji,
  • uwzględnieniu dodatkowych rodzajów cementów do betonów przeznaczonych do specjalnych robót geotechnicznych.

Uwaga:

  • PN-EN 206+A2:2021-08 i niniejszą normę, stanowiącą krajowe uzupełnienie, stosuje się łącznie.
  • Numerację i tytuły rozdziałów w niniejszym dokumencie przyjęto według PN-EN 206+A2:2021-08.
  • Audytorzy otrzymali w formie PDF nową norma z podkreślonymi na zielona zmianami

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341